מטבע בית המשפט העליון

מטבע הבוליון הישראלי השביעי – בית המשפט העליון
Supreme Court in Israel Bullion Coin 2017 – 1oz Gold/9999

מטבע הבוליון השביעי בסדרת “ירושלים של זהב”
הילך חוקי בהנפקת בנק ישראל